Kredietregistratie bij Nationale Bank van België

De Nationale Bank van België registreert alle kredieten in België met de bijbehorende informatie. Wat er precies geregistreerd wordt lees je hier!

Kredietregistratie bij Nationale Bank van België

Een speciale afdeling van de Nationale Bank van België is verantwoordelijk voor het registreren van kredietinformatie. Deze afdeling heet de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) en houdt bij welke consumentenkredietovereenkomsten er zijn gemaakt, welke hypothecaire leningen worden afgesloten en ook wanneer er sprake is van wanbetaling (negatief luik). Dit alles met het doel om geldproblemen voor te zijn en ernstige schulden van particulieren te voorkomen en vroegtijdig te herkennen. Zo is het met een registratie in het negatieve luik bijvoorbeeld niet mogelijk een nieuwe lening af te sluiten. De kredietverstrekkers kunnen namelijk informatie over jouw krediethistorie opvragen en inzien of er netjes is afbetaald of dat er nog betalingen openstaan. De kredietverstrekker is verplicht deze informatie te beoordelen voordat een nieuw krediet wordt verstrekt. Dit geldt voor alle soorten leningen: dus ook bij aankopen op afbetaling of het aanvragen van een creditcard, bijvoorbeeld.

Wat registreerd de Nationale Bank van België precies?

In het bestand van de Centrale van Kredieten aan Particulieren staan alle gegevens over het consumentenkrediet en hypothecair krediet vermeldt. Zowel het positieve luik (alleen registratie) als het negatieve luik (bij achterstanden). Hoe lang deze registratie blijft staan verschilt. Bij het positieve luik staan alle leenovereenkomsten geregistreerd (de hoogte van de lening, de looptijd en eventuele bijzonderheden). Wanneer de looptijd van het contract afloopt, worden deze gegevens gewist. Wanneer er echter sprake is van betalingsachterstanden, komen deze gegevens terecht in het negatieve luik (dit wordt ook wel eens ‘zwarte lijst’ genoemd). Dit betekent dat er een notitie wordt gemaakt van de betalingsachterstand en dat deze gegevens 10 jaar vast zullen staan. Los je echter je hele lening af, kan deze termijn worden teruggebracht naar 1 jaar.

Hoe verloopt een registratie bij de Nationale Bank van België?

Als jij wordt geregistreerd in het negatieve luik, dan ontvang je daar altijd bericht over. Je wordt ingelicht over de registratie van de gegevens, ontvangt een brief over een eerste wanbetaling en een waarschuwing. Betaal je dan nog steeds niet? Dan komt jouw naam op de zwarte lijst terecht. Deze gegevens kun je altijd kosteloos opvragen bij de Nationale Bank van België.
Bij een onterechte registratie kun je altijd contact opnemen met de kredietgever om dit recht te zetten. Als daar niets uitkomt kun je een geschil aankaarten bij de NBB voor verdere beoordeling van de situatie.

Door het systeem van de Centrale van Kredieten aan Particulieren worden vele schulden vroegtijdig herkent en kunnen mensen behoed worden voor ernstige geldproblemen als gevolg van hoge rentekosten en onoverzichtelijke financiële situaties. Verkeer jij in een lastige financiële situatie? Neem dan contact op met een sociale bank bij jou in de buurt en bespreek de mogelijkheden. Zij kunnen je helpen met budgetbeheer, financiële begeleiding en in een enkel geval een saneringskrediet of toetreding tot de WSNP.