Sociale lening afsluiten bij de Gemeentelijke Kredietbank

Overweeg jij een sociale lening afsluiten bij de Gemeentelijke Kredietbank? We behandelen de voorwaarden. Ook geven we enkele tips over sociale leningen.

Waarom een sociale lening afsluiten?

De voornaamste reden waarom mensen ervoor kiezen een sociale lening af te sluiten, is omdat ze bij de bank niet in aanmerking komen voor een lening. De Gemeentelijke kredietbank biedt echter de mogelijkheid om geld te lenen aan een veel groter publiek: ook mensen met een relatief laag inkomen. De rentepercentages liggen bij deze leningen daarom ook lager. Het doel van de Gemeentelijke Kredietbank is dan ook om verantwoorde leningen aan te bieden aan een breed publiek. De Kredietbank houdt toezicht over de sociale leningen die worden verstrekt en er wordt ook gekeken naar persoonlijke situatie en bestedingsruimte, om eventuele risico’s te vermijden.

De voorwaarden bij sociale lening afsluiten

Om een sociale lening af te kunnen sluiten, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Echter zijn de voorwaarden soepeler dan bij de gemiddelde bank. Om een sociale lening aan te vragen bij de Gemeentelijke Kredietbank moet je ouder zijn dan 18 jaar en woonachtig zijn in de gemeente die onder het werkgebied valt van die Gemeentelijke Kredietbank. Ook gelden er daarbij nog enkele andere voorwaarden:
– Het inkomen is niet hoger dan 130% van het wettelijk minimumloon
– Je bent 65 jaar of ouder
– bij het Bureau Krediet Registratie heb je een negatieve registratie of je hebt schulden

Als je aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet, is de kans groot dat je een sociale lening kunt afsluiten bij de Gemeentelijke Kredietbank. Het gaat om leningen vanaf minimaal 500 euro.

Zo werkt sociale lening bij de Gemeentelijke Kredietbank afsluiten

Indien jij van plan bent om een sociaal krediet aan te vragen, gaat een aanvraag als volgt in z’n werk. Allereerst moet je een kredietaanvraag formulier invullen en opsturen naar de Gemeentelijke Kredietbank van jouw gemeente. Vervolgens wordt er bereken of jij een lening kunt afsluiten, onder andere aan de hand van de BKR gegevens. Je ontvangt dan een brief waarin vermeldt staat of jij kunt lenen en hoeveel geld er beschikbaar is. De bijgevoegde kredietovereenkomst moet worden ondertekend en teruggestuurd, waarna de lening wordt uitbetaald. Natuurlijk is het zeer belangrijk dat jij je aan de kredietafspraken houdt en betalingsproblemen voorkomt. Let op: bij schulden is een intakegesprek noodzakelijk. Zo kan een beeld verkregen worden van de persoonlijke en financiële situatie. Uit dit gesprek moet blijken of een sociale lening of een andere vorm van schuldhulpverlening de oplossing is.

De kosten van een sociale lening bij de Gemeentelijke Kredietbank

Lenen via de Gemeentelijke Kredietbank is altijd goedkoper dan de kosten voor een reguliere lening. Dit heeft te maken met het feit dat de Gemeentelijke Kredietbank een organisatie zonder winstoogmerk is. De rentepercentages van de Gemeentelijke Kredietbank lopen op tot maximaal 14% bij een lening van 500 euro. De tarieven kunnen per instelling uiteen lopen, bekijk daarvoor de website van de Gemeentelijke Kredietbank van jouw regio.