Hoe zit het met mijn pensioen en de (verhoging van de) pensioenleeftijd?

Nu de pensioenleeftijd omhoog gaat, is het belangrijk om te bekijken hoe jouw zaken geregeld zijn. Met deze tips heb je overzicht!

Hoe zit het met jouw pensioen?

Je pensioen is heel ver weg, dus moet je daar nu al over nadenken? Het antwoord is ja: het is belangrijk om nu te bekijken hoe je er later voorstaat, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als het te laat is. Niemand wil op een houtje bijten, zeker als je dit kunt voorkomen. Je pensioen is opgebouwd uit vijf delen:

– Je AOW uitkering: iedere Nederlander ontvang vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (let op: deze is stapsgewijs verhoogd en kan van persoon tot persoon verschillen)
– Aanvullend pensioen uit werk, dit is wat je opbouwt in loondienst en is per werkgever verschillend geregeld
– Eigen geld uit een spaardeposito of een lijfrenteverzekering bijvoorbeeld
– Je eigen vermogen in de vorm van spaargeld, beleggingen of een woning die is afbetaald
– Inkomsten uit werk na pensionering

Heb ik genoeg inkomen wanneer ik met pensioen ga?

Het is belangrijk om stil te staan bij jouw pensioen en of dit voldoende is wanneer jij straks met pensioen gaat. Je kunt daarom gebruik maken van de pensioenschijf van vijf tool op de website van het Nibud. Deze tool betekent je maandelijkse inkomsten wanneer je straks met pensioen bent. Je hebt zo inzicht en kunt in één oogopslag zien of je inkomsten straks genoeg zijn om je lasten te betalen. Natuurlijk kun je niet altijd inschatten hoeveel je straks nodig zult hebben, maar ook daar houdt de tool rekening mee. Bedenk ook of je hobby’s of wensen hebt die geld zullen kosten. Veel mensen zouden bijvoorbeeld graag reizen wanneer zij met pensioen gaan. Of er is sprake van extra zorgkosten, neem dit dus ook mee in je berekeningen.

Hoe zit het met AOW en de verhoogde pensioenleeftijd?

De pensioenleeftijd wordt in stappen verhoogd. Dat betekent dat niet iedereen met 65 jaar zal pensioneren. In 2017 zal iedereen die 65 jaar is negen maanden na de verjaardag voor het eerst pensioen ontvangen. Daarna neemt de leeftijd verder toe. In 2018 is de AOW leeftijd 66 jaar en in 2021 67 jaar. Ook daarna wordt de pensioenleeftijd stapsgewijs verhoogd, afhankelijk van de levensverwachting. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je berekenen met welke leeftijd jij vermoedelijk met pensioen zal gaan. Ook kun je daar de hoogte van je AOW uitkering bekijken.

Gevolgen van de verhoging van de pensioenleeftijd

De verhoging van de pensioenleeftijd betekent dat je langer moet doorwerken. Daarbij kun je ook je werknemerspensioen later in laten gaan. Ontvang je een uitkering, zoals een bijstandsuitkering of ziektewet uitkering? Deze loopt dan door tot de pensioenleeftijd. Als je vervroegd bent uitgetreden, kun je te maken krijgen met een inkomensgat of inkomensterugval. Je kunt dan gebruik maken van de overbruggingsregeling. Meer informatie hierover vind je op de website van de SVB. Wanneer je in het buitenland hebt gewoond is de AOW lager, met ieder jaar dat je in het buitenland woont en werkt, neemt de AOW uitkering af met 2%. Wanneer je inkomen terugzakt onder het minimum, kun je aanspraak doen op een bijstandsuitkering.

Wat zijn de gevolgen van de hogere pensioenleeftijd voor jouw situatie? Zul je straks voldoende middelen hebben als je met pensioen gaat?