Pas op voor de woekerpolis

Pas op voor de woekerpolis! Niet iedereen is op de hoogte, wat is het precies en waarom moet je ervoor uitkijken? In dit artikel vind je meer informatie.

Wat is een woekerpolis?

Een woekerpolis is een polis waarbij een groot deel van het rendement in rook opgaat. Deze opbrengsten worden besteed aan winsten voor verzekeraars en tussenpersonen. Van de 7 miljoen beleggingsverzekeringen met een waarde van 100 miljard, is 30 miljard in rook opgegaan. Heb jij een beleggingsverzekering of ‘spaarproduct’ afgesloten in de jaren negentig tot 2008? De kans is groot dat jij dan ook te maken hebt met een woekerpolis.

Loze beloftes van de woekerpolis

Bij het aanbieden van een beleggingsverzekering worden hoge rendementen beloofd, die niet haalbaar zijn omdat er veel kosten werden gemaakt. Dit heeft te maken met de kosten die de verzekeraar afhaalt van de inleg en het rendement, de hoge premies voor de overlijdensrisicodekking die uit de polis wordt gehaald plus stijgende premies en tot slot de provisies die de verzekeraar aan de tussenpersonen betaalt. Dit betekent dat er uiteindelijk weinig overblijft van het beloofde rendement en dat de consument het nakijken heeft.

Check of je een woekerpolis hebt

Om na te gaan of jij met een woekerpolis te maken hebt, kun je de lijst van beleggingsverzekeringen van het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) checken of de website van Consumentenclaim. Heb jij een woekerpolis? Onderneem dan actie.

Dit kun je doen als je een woekerpolis hebt

Ben jij gedupeerd? Je kunt je dan in ieder geval aanmelden voor de compensatieregeling van Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolis Claim. Wanneer je een brief ontvangt van je verzekering met het bedrag dat je terugkrijgt ter compensatie, hoef je daar niet meer akkoord te gaan en alsnog een hogere vergoeding eisen. Bijvoorbeeld via het Kifid een klacht indienen. Ook ClaimExpert ConsumentenClaim kan helpen, maar voor deze hulp betaal je vaak wel een startbedrag of een percentage van de compensatie. Natuurlijk is het ook een optie om een rechtszaak te starten.
Natuurlijk is het minstens zo belangrijk om ervoor te zorgen dat je je beleggingsverzekering snel beëindigd of wijzigt. Je kunt de verzekering afkopen, maar daar kunnen soms hoge kosten bij komen kijken. Als je verzekering minder dan vijf jaar loopt en je kiest ervoor om af te kopen, kom je vaak niet meer in aanmerking voor compensatie. Houd daar dus rekening mee. Na het afkopen kun je overstappen naar een andere verzekeraar of bank, maar je kunt er ook voor kiezen om het geld op een spaarrekening of spaardeposito te zetten.

Overweeg tot slot om wijzigingen aan te brengen in je huidige polis, bijvoorbeeld door het beleggingsrisico of de overlijdensrisicodekking te beperken of verhogen, of de polis premievrij te maken.
Heb jij een woekerpolis en heb jij al actie ondernomen?